Campagne: Met wie kan ik praten? 

De campagne 'Met wie kan ik praten?' is gestart in november 2016. Voor deze campagne gebruikt het Reformatorisch Meldpunt 3 foto's van vrouwen in verschillende leeftijden die zelf seksueel zijn misbruikt of seksueel misbruik in hun nabije omgeving meemaakten: Lotte, Willianne en Therese. Hieronder is meer te lezen over de achtergrond van deze vrouwen en over hoe de vraag bij de foto is ontstaan. 

Lotte*

Aan wie kan Lotte vertellen over het seksueel misbruik door haar broer? 

Op de foto is Lotte ongeveer zeven jaar. Op deze leeftijd was het seksueel misbruik door haar broer volop aan de gang. De vraag bij de foto van Lotte laat zien hoe moeilijk het is om te vertellen over seksueel misbruik.
Het misbruik bij Lotte is gestopt aan het begin van haar pubertijd nadat ze de stap had genomen om aan een familielid te vertellen over het misbruik.  

*niet haar echte naam


Willianne

Wie zal Willianne ooit geloven wanneer zij vertelt over het seksueel misbruik dat haar overkwam? 

Willianne werd seksueel misbruikt door een familielid. De vraag bij de foto van Willianne laat zien hoe belangrijk een veilige plaats om te praten over seksueel misbruik is. Uiteindelijk durfde Willianne de stap om te praten te zetten in haar omgeving. Vanaf toen kon zij beginnen met het verwerken van het seksueel misbruik.  

© foto Lara van der Krift
 

Therese

Wie is er voor Therese wanneer het seksueel misbruik bij haar dochter aan het licht komt? 

Therese is begin 40 wanneer haar dochter vertelt dat zij seksueel werd misbruikt. De vraag bij haar foto geeft de eenzaamheid aan die zij ervoer toen het misbruik bij haar dochter aan het licht kwam. Therese zegt hierover: "Al was er maar iemand geweest die naar mijn pijn, mijn ongeloof en mijn schuldgevoel had willen luisteren! Dan had ik het eerder kunnen aanvaarden en had ik mijn dochter beter kunnen begeleiden."

 
Help ook mee. Geef een donatie!