Ervaringsverhalen

Seksueel misbruik is diep ingrijpend. Degenen die dit zelf meemaakten, kunnen hier het beste over vertellen. Daarom vertellen hier slachtoffers hun verhaal. Misschien wel voor jou, als lotgenoot. Om je te laten weten dat je niet de enige bent. Om tegen je te zeggen dat het goed is om te praten over het seksueel misbruik dat jou overkomt, of overkwam in het verleden. 

Klik op de foto voor het verhaal of de video.  

Lezen 
Britt, 29 jaar
Overwon de gevolgen van seksueel misbruik
Mark, 29 jaar
Ging onlangs praten over het
misbruik door zijn vader 

 
Cor
Werd als klein jongetje
misbruikt
 
Anonieme vrouw, 52 jaar
Werd misbruikt in een
instelling voor blinde mensen  
 
Christina
Werd als klein meisje misbruikt door meerdere daders
Grace, 18 jaar
Seksueel misbruikt in haar relatie
  
   
Anonieme vrouw, 50 jaar
Maakte huiselijk geweld
mee in haar jeugd
Erik, 35 jaar
Als kind seksueel misbruikt
door zijn moeder             

 
Anonieme vrouw, 40 jaar
Als tiener seksueel misbruikt door haar broer

 
 

Kijken
Pauline
Vanaf haar veertiende liep zij rond 
met een zwaar geheim
Joanne
Zij deed aangifte en de daders 
werden veroordeeld

 
Geertje
Toen zij als vertelde over het misbruik, werd zij niet geloofd
                                     
Therese
In haar gezin kwam opnieuw seksueel misbruik voor 

 
Arda
Wanneer zij op kamers gaat,
begint het seksueel misbruik
Anoniem    
Zij zweeg tientallen jaren over 
het misbruik in haar jeugd

 
Anoniem
"Ik was nergens veilig". Zij vertelt anoniem haar verhaal

 
Gonnie
Zij werd in haar jeugd door
meerdere mensen misbruiktNeem anoniem contact op met het Reformatorisch Meldpunt om door te praten over een verhaal of een video. 


Meer lezen over oorzaken, gevolgen of signaleren van seksueel misbruik? Ga naar de informatie pagina's over seksueel misbruik.© Reformatorisch Meldpunt, 2016-2018
Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Reformatorisch Meldpunt is het niet toegestaan om bovenstaande inhoud te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken.