5 preventieve maatregelen tegen sexting


Vrijdag, 24 november 2017


Deze week gaf Thera Balfoort namens het Reformatorisch Meldpunt een lezing over het thema sexting voor docenten van basisscholen en middelbare scholen. 
Sexting is het versturen van seksueel getinte foto's via sociale media. Wanneer deze foto's ongewenst worden doorgestuurd naar derden, kunnen grote problemen ontstaan. Ook op reformatorische scholen speelt sexting een rol. 

Tijdens de lezing werden 5 preventieve maatregelen genoemd tegen sexting: 
1. Stel als school regels op over het gebruik van sociale media op school
2. Geef docenten uitleg en voorlichting over de problematiek van sexting 
3. Geef leerlingen voorlichting over het versturen en doorsturen van beelden via sociale media 
4. Organiseer een informatieavond voor ouders over online gedrag zoals sexting
5. Zorg dat leerlingen weten bij wie ze op school terecht kunnen voor hulp als zij te maken krijgen met gevolgen van sexting. Wijs ze op de website van het Reformatorisch Meldpunt waar jongeren anoniem kunnen chatten met hulpverleners wanneer de drempel om op school te praten te hoog is. 

Thera: "De docenten waren heel geïnteresseerd en stelden veel vragen. Mooi om deze betrokkenheid te merken! Iedereen was het eens dat ook ouders een belangrijke rol spelen in de preventie van sexting. Juist daarom is ook de 4e maatregel, het organiseren van informatieavonden voor ouders, heel belangrijk." 

Ook het Reformatorisch Meldpunt uitnodigen voor een lezing? Mail voor onze mogelijkheden naar info@ikmeldhet.nl