Kerkelijke meldpunten maken preventiepakket seksueel misbruik


Donderdag, 21 februari 2019


Vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik hebben het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld. Dit preventiepakket bestaat uit een eenvoudig stappenplan waarmee elke geloofsgemeenschap kan werken aan veiligheid. Het stappenplan wordt op de nieuwe site eenveiligekerk.nl gratis aan alle kerken aangeboden. 

Stappenplan Een Veilige Kerk
Het compacte stappenplan bestaat uit zes stappen. Alle stappen bevatten instructies en praktische werkvormen. Met dit Stappenplan kunnen kerken werken aan het verbeteren en behouden van een veilige omgeving. Klik hier om het stappenplan te bekijken.

Vertrouwenspersonen
Eén van de stappen uit het plan is de aanstelling van een plaatselijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het laagdrempelig melden van (vermoedens) van seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon kan tegelijk blijvend aandacht vragen voor preventie, zoals het aanstellingsbeleid, gedragscodes en het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag.  Voor deze vertrouwenspersonen is een training beschikbaar, zodat zij goed toegerust aan deze functie kunnen beginnen.

Misbruik melden
Via de nieuwe site eenveiligekerk.nl zijn de vier kerkelijke meldpunten ook bereikbaar voor het melden van misbruik of het indienen van een klacht. Bezoekers worden geleid naar het meldpunt van het kerkgenootschap waar de klacht betrekking op heeft. Klik hier om misbruik binnen een kerkgenootschap te melden

Samenwerking Meldpunten
De website en het preventiepakket zijn ontwikkeld door meldpunten uit de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk, de Rooms Katholieke Kerk en Evangelische Gemeenten.

Reformatorisch Meldpunt
Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Coaches van het Meldpunt bieden een luisterend oor en advies. Het is niet mogelijk om een officiële melding van seksueel misbruik bij het Reformatorisch Meldpunt te maken, indien nodig wordt hiervoor doorverwezen. Het Reformatorisch Meldpunt onderhoudt goede contacten met de kerkelijke meldpunten uit de eigen achterban.