Aanbevelingen

Op deze pagina zijn aanbevelingen voor het werk van het Reformatorisch Meldpunt te lezen. Lees de aanbevelingen van dhr. Vogel (voorzitter College van Bestuur Calvijn College), dhr. Beens (Wethouder Zorg gemeente Rijssen-Holten), mw. Vermeulen (Jeugdhulpverlener / Preventiewerker Timon) en mw. Groenwold (schrijfster van Mantel der liefde). 
 


Niet makkelijk om buiten ‘eigen kring’
te praten

Henrieke Groenwold
Schrijfster Mantel der Liefde

"Tijdens mijn studie Godsdienst en Pastoraal Werk heb ik mij in een uitgebreid onderzoek gericht op het spreken over seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring. Niemand die slachtoffer is van misbruik praat hier graag over. Velen zwijgen jaren.

Er blijken echter in de orthodox protestantse kring wel factoren te zijn die extra belemmerend werken. Zo praat men niet makkelijk buiten de 'eigen kring'.
Het bleek helpend te zijn om wel tot spreken te komen, als men binnen de eigen kring het verhaal kwijt kan.

Daarom ben ik blij met het Reformatorisch Meldpunt: een veilige plek om, misschien wel voor het eerst, je verhaal te doen of om advies te vragen bij (vermoeden van) seksueel misbruik.

Want hoe moeilijk het spreken soms ook is, en hoe moeilijk de tijd die dan aanbreekt soms ook wordt, niemand die mee werkte aan het onderzoek heeft spijt gekregen. Breek de stilte. Praten helpt!
Van harte aanbevolen!"

 


Veilige (digitale) plaats
Maria Vermeulen
Jeugdhulpverlener / Preventiewerker Timon

"Ze was net vijftien jaar. Laten we haar Esther noemen. Een mooi meisje met bruine krullen en lange wimpers. Haar ouders hadden hulp gezocht bij Timon (destijds nog SGJ) in verband met onverklaarbare gedragsproblemen binnen het gezin. Als hulpverlener was ik gewend om tijdens het eerste of tweede gesprek de volgende vraag te stellen: “Ben je weleens door iemand aangeraakt op een manier die je niet prettig vond?” Deze vraag stelde ik ook aan haar. Esther verschoot van kleur en na een lange stilte begon ze te huilen. Ja, ze werd herhaaldelijk lastiggevallen door een goede huisvriend van ouders, een alleenstaande, zwakbegaafde man over wie haar ouders zich ontfermden.

Een lang en heftig traject volgde. Na haar onthulling aan mij hebben we samen haar ouders verteld wat er speelde. Gelukkig reageerden die ontzettend goed en steunden ze haar in alle vervolgstappen. Een vraag die haar ouders lange tijd bezighield was: “Waarom heb je het niet eerder aan ons verteld?”

Praten over seksueel misbruik is moeilijk. Schuld- en schaamtegevoelens spelen een rol. Maar ook gevoelens van loyaliteit richting de dader kunnen een rol spelen.
Het Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik wil slachtoffers een veilige (digitale) plaats bieden waar zij kunnen praten over wat hen overkomt of is overkomen. Om het misbruik te stoppen en de gevolgen daar waar mogelijk te beperken.
Als jeugdhulpverlener en preventiewerker bij Timon (jeugd- en jongvolwassenenzorg) steun ik dit initiatief van harte." 

 


Er zijn grenzen...
Ben Beens
Wethouder Zorg in de gemeente Rijssen-Holten


 

"Ik weet dat het vijfde gebod ‘eert uw vader en uw moeder’ in de reformatorische gezindte hoog in het vaandel staat. Dat is Bijbels, en dat is goed. Maar: er zijn grenzen.
 
Wanneer er bij u of bij jou sprake is van huiselijk geweld of van seksueel misbruik, dan zijn er grenzen overschreden.
Dat hoef je niet te accepteren.
Ik kan mij heel goed voorstellen dat het een groot probleem voor je is. Want hoe nu verder?
Ik adviseer je om iemand in vertrouwen te nemen. Iemand die echt een luisterend oor heeft en ook wat gaat doen met wat je vertelt. Daarom adviseer ik je om contact op te nemen met het ‘Reformatorisch Meldpunt’.
 
Zij gaan vertrouwelijk met jouw informatie om. Maar zij zullen ook met je bespreken hoe nu verder. Zij kunnen en zullen je helpen.
 
Een bekend gezegde is ‘bedekken met de mantel der liefde’. Wanneer er grenzen overschreden zijn, met name op het gebied van huiselijk geweld of seksueel misbruik, kan er mijns inziens geen sprake zijn van iets bedekken met de zogenaamde mantel der liefde. Er is dan namelijk sprake van onuitspreekbaar leed en pijn.
 
Als wethouder zorg in de gemeente Rijssen-Holten voel ik mij verantwoordelijk voor het welzijn van onze burgers. Wanneer er mensen zijn die lijden door huiselijk geweld of seksueel misbruik, dan roep ik je op om niet te zwijgen. Jouw probleem wordt dan alleen maar groter. Neem het Reformatorisch Meldpunt in vertrouwen. Ik beveel het je van harte aan. Doen!"

 


Daad van betekenis
Bert Vogel
Voorzitter college van bestuur Calvijn College
 

 

 
"Het Reformatorisch Meldpunt is niet alleen een goed initiatief. Het is ook een daad van betekenis. Het laat zien dat we als mensen met dezelfde levensovertuiging en eerbied voor het Woord van God, anderen tot steun willen zijn.
Juist mensen die ervaren hoe gebroken alles kan zijn, hebben die steun nodig. In een sfeer van strikt vertrouwen.
Zeker voor jongeren is het goed dat je eerst anoniem iemand kan spreken. Dat je gelijk serieus genomen wordt. Dat je worsteling wordt begrepen.
 
Het steunpunt kan deze primaire luister- en steunfunctie vervullen omdat zij deskundigheid weet te combineren met een stukje afstand van de kleine omgeving waarin mensen al zo veel van elkaar weten. Maar juist dit net niet."