Links

Online magazine Inzicht in Incest.
Informatie over incest en ervaringsverhalen van slachtoffers. 

De Reünie: Van Lodenstein College.
Twee vrouwen uit één schoolklas vertellen over hun verleden van seksueel misbruik. 

Reportage Seksueel misbruik in orthodox-protestantse gezinnen.
Reportage EO Dit is de dag. Twee vrouwen spreken over hun misbruikverleden.