Signaleren

Het niet-pluis gevoel. Herken je dat? Doe daar dan wat mee!
Seksueel misbruik stopt nooit vanzelf.
Een oplettend familielid, een docent, een goede kennis kan een groot verschil maken in het leven van een slachtoffer. Lees wat je als omstander bij seksueel misbruik kunt doen. 
 
Hoe herken je seksueel misbruik?
Hieronder staan psychosociale en lichamelijke signalen, symptomen of kenmerken die kunnen wijzen op seksueel misbruik. Let op: één signaal zegt vaak weinig. De meeste slachtoffers van seksueel misbruik laten meerdere symptomen zien. Sluit ook uit of signalen een andere oorzaak kunnen hebben dan seksueel misbruik.
 
Psychosociaal:
- Negatief zelfbeeld / lichaamsbeeld
- Angstige of depressieve gevoelens
- Slechte (school)prestaties
- Concentratieproblemen
- Spijbelgedrag
- Isolerend gedrag
- (Seksueel) uitdagend en opstandig gedrag
- Agressie of juist een verregaande meegaandheid
- Stemmingswisselingen / hyperactiviteit
- Niet bij de leeftijd of ontwikkelingsniveau passende kennis over seksualiteit
- Overmatig zoeken naar lichamelijk contact
- Angst voor lichamelijk contact en schrikreacties bij aanrakingen
- Niet durven uitkleden
- Buitengewone angst voor bepaalde personen
- Aangeven dat hij/zij een geheim heeft en hij/zij weigert erover te praten
- Vertellen over seksueel misbruik of daar toespelingen op maken
- Verslavingsproblemen
- Zelfverwonding / suïcideneiging of poging
- Dissociatieve stoornissen 

Lichamelijk:
- Aanhoudende buik- of hoofdpijn
- Aanhoudende vermoeidheid
- Slaapproblemen
- Eetproblemen / snel toenemend over- of ondergewicht 
 

Doorpraten over wat je op deze pagina hebt gelezen? Neem anoniem contact op.